لوازم چاه ارت

لوازم چاه ارت را برای چاه ارت استفاده میکنیم پس ابتدا باید در مورد چاه ارت صحبت کنیم. چاه ارت، چاه عمیقی است که در نزدیکی ساختمان به صورت عمقی حفر میشود و طبق اصول و تجهیزاتی.که در آن باید رعایت شود، اضافه ولتاژ وارد آمده را به زمین متصل می‌کند.

عمق چاه ارت برای منازل مسکونی و امکان صنعتی متفاوت می‌باشد. برای منازل مسکونی عمقی ما بین ۳ تا ۵ متر کفایت میکند. اما برای کارخانجات بیمارستان‌ها ادارات و سازمان‌ها عمق چاه باید ۶ تا ۱۰ متر باشد. جدا از عمق این چاه دقتی است که برای حفر و راه اندازی آن بکار گرفته شود. زیرا که پس از راه اندازی این چاه امکان دسترسی به آن وجود ندارد.

لوازم چاه ارت

لوازم چاه ارت را برای چاه ارت استفاده میکنیم پس ابتدا باید در مورد چاه ارت صحبت کنیم. چاه ارت، چاه عمیقی است که در نزدیکی ساختمان به صورت عمقی…