لوازم جانبی

لوازم جانبی برقی در کنار تمامی لوازمات برقی دیگر با توجه به پیشرفت در صنعت و ساخت و سازهای مسکونی در دنیا بسیار حائز اهمیت میباشد. این لوازم جانبی اگر در دسترس نباشند تمامی کارهای مربوطه به مشکل برخورده و مانع انجام آن میشود.

تایمر: تامیر ها میباشند. برای اندازه گیری فاصله زمانی از نوع خاصی از ساعت به نام تایمر استفاده میشود. از نظر عملکرد تایمرها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول تایمرهایی هستند که شمارش واحد آن از صفر شروع میشود و به سمت عدد بیشتر میروند. یا به عبارت دیگر به سمت عدد بزرگتر میرود. دسته دوم آنهایی هستند که از یک زمان مشخص به سمت صفر حرکت میکنند که اصطلاحا تایمر گفته میشود.

لوازم جانبی

لوازم جانبی برقی در کنار تمامی لوازمات برقی دیگر با توجه به پیشرفت در صنعت و ساخت و سازهای مسکونی در دنیا بسیار حائز اهمیت میباشد. این لوازم جانبی اگر…