کلید مینیاتوری و محافظ جان

کلید مینیاتور و محافظ جان​ را اگر بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم که کلید محافظ جان که نام دیگر آن کلید نشتی نیز میباشد،عملکردشان به این صورت است که جریان سیمهای رفت و برگشت را  با هم مقایسه مینماید و اگر اختلافی بین جریان رفت و برگشت پیدا کند مدار جریان برق را قطه میکند، چرا که در حالت عادی مدارات الکترونیکی جریان رفت و برگشت یکسانی دارند و حال اگر به هر دلیلی اختلالی ایجاد شود که این جریان رفت و برگشت دچار مشکل شود کلید محافظ جان وارد عمل میشود.

کلید مینیاتوری که نام دیگر آن فیوز مینیاتوری نیز نامیده میشود از مدارات نسبت به جریان کوتاه و هنچنین جریان اضافه بار محافظت کرده به این صورت که کلیدهای مینیاتوری نسبت به تحمل جریان اولیه و اضافه بار بلافاصله از خود واکنش نشان میدهد و به سرعت جریان برق را قطع میکند.

کلید مینیاتور و محافظ جان دارای تفاوت میباشند یعنی کلید مینیاتوری ها برای محافظت از مدار الکتریکی در برابر جریان اضافی کلید محافظ جان با هدف محافظت از افراد در برابر آتش سوزی استفاده میشود.

کلید مینیاتور و محافظ جان

کلید مینیاتور و محافظ جان را اگر بخواهیم بررسی کنیم باید بگوییم.کلید مینیاتوری ها دستگاه های الکترومکانیکی هستند که برای محافظت از مدار الکتریکی در برابر جریان اضافی استفاده می…