آیفون تصویری

آیفون تصویری یا درب باز کن تصویری  از وسایل امنیتی در منازل و مجتمع های مسکونی محسوب میشود که همانند یک نگهبان عمل میکند چرا که علاوه بر صدا، تصویر…