کلید مینیاتور و محافظ جان

کلید مینیاتور و محافظ جان را اگر بخواهیم بررسی کنیم باید بگوییم.کلید مینیاتوری ها دستگاه های الکترومکانیکی هستند که برای محافظت از مدار الکتریکی در برابر جریان اضافی استفاده می…