تابلوهای برق

تابلوهای برق یک محفظه تجهیزات الکتریکی  است که قطعات کنترلی و حفاظتی و لوازم نمایشگر روی آن نصب می‌شوند. همچنین تابلوهای برق برای جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربرانِ…