سینی کابل و داکت ترانکینگ

سینی کابل و داکت ترانکینگ چیست؟ترانکینگ که به اسم ترانک هم شناخته میشود، مجموعه‌ای از محفظه‌های دربسته، کانال‌ها و متعلقات مختلفه. این محفظه معمولا از جنس pvc ساخته میشود. در…