سیم و کابل

سیم و کابل دو تعریف جدا دارد که آن را بررسی میکنیم. برای محافظت از هادی در برابر نشتی، برق گرفتگی، و موارد مشابه یک لایه عایق روی آن کشیده…