افشار نژاد خراسان

سیم و کابل افشار نژاد خراسان سیم و کابل افشار نژاد خراسان با تمرکز بر اصل کیفی کالا با تولید بیش از ۳۰۰ نوع محصول در حوزه های کابل سبک ، کابل…