سیمند کابل

دسته بندی
دسته‌بندی نشده

سیم افشان سیمند کابل

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم  نیمه افشان سیمند کابل

نوع سیم و کابل: نیمه  افشان

سیم  نیمه افشان سیمند کابل با هادی آلومینیومی

نوع سیم و کابل: نیمه  افشان

سیم مفتولی سیمند کابل

نوع سیم و کابل: سیم مفتولی

سیم لخت هوایی سیمند کابل

نوع سیم و کابل : سیم لخت هوایی

سیم لخت هوایی آلومینیومی سیمند کابل

نوع سیم : سیم لخت هوایی

سیم مخابراتی سیمند کابل

نوع سیم و کابل: سیم زوجی مخابراتی

سیم نایلون سیمند کابل ابهر

نوع سیم و کابل: سیم نایلونی

سیم آیفونی سیمند کابل

نوع سیم و کابل: سیم زوجی مخابراتی

کابل افشان سیمند کابل

نوع سیم و کابل :کابل افشان

کابل  نیمه افشان سیمند کابل

نوع سیم و کابل: نیمه  افشان

کابل نیمه افشان  آلومینیومی با عایق XLPE سیمند کابل

نوع سیم و کابل: نیمه  افشان

کابل  نیمه افشان XLPE سیمند کابل

نوع سیم و کابل:  نیمه  افشان XLPE

کابل افشان ۶۰۷ سیمند کابل

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل مفتولی سیمند کابل

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل مخابراتی هوایی سیمند کابل

نوع سیم و کابل: کابل زوجی

کابل کنترل (فرمان) افشان سیمند کابل

نوع سیم و کابل: کابل فرمان

کابل نیمه افشان آرموردار سیمند کابل

نوع سیم و کابل: کابل نیمه افشان آرموردار

کابل افشان شیلددار سیمند کابل

نوع سیم و کابل: کابل شیلددار

کابل مخابراتی هوایی سیمند با هادی CCAM

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل زیرگچی سیمند کابل

نوع سیم و کابل: کابل زیرگچی

کابل جوش سیمند کابل

نوع سیم و کابل: کابل جوش

کابل نیمه افشان آرموردار آلومینیومی با عایق 
XLPE سیمند کابل

نوع سیم و کابل: کابل خودنگه دار

کابل آیفونی سیمند کابل

نوع سیم و کابل: کابل زوجی

کابل آنتن سیمند کابل

نوع سیم و کابل: کابل آنتن

کابل کانسانتریک سیمند کابل ساده و آرموردار

نوع سیم و کابل: کابل کانسانتریک

کابل نیمه افشان آلومینیومی سیمند کابل

 نوع سیم و کابل: نیمه افشان

کابل مفتولی ۶۰۷ سیمندکابل 

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل مفتولی آلومینیوم سیمند کابل

نوع سیم و کابل: کابل مفتول

کابل ترکیبی سیمند کابل

نوع سیم و کابل: کابل ترکیبی

کابل کنترل (فرمان) مفتولی سیمند کابل

نوع سیم و کابل: کابل فرمان

سیم و کابل سیمند

سیم و کابل سیمند کابل با سرلوحه قرار دادن کیفیت در کلیه فعالیت های خود ، در نخستین سال تاسیس موفق به اخذ مجوز کاربرد علامت استاندارد ملی ایران برای تمامی محصولات تولیدی گردیدواحد تحقیق و توسعه سیمند کابل با نگاه به تکنولوژی روز دنیا در صنعت سیم و کابل و بکارگیری استانداردهای بین المللی با هدف تحقیقات میدانی و ارائه دستاوردهای جدید و کاربردی در طراحی محصولات در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد .هدف اصلی این شرکت تبدیل سیمند کابل به انتخاب نخست مشتریان و توسعه بازارهای جهانی از طریق جلب رضایت مشتریان است .

بی شک در شرایط فعلی که بازار کشور از آشفتگی عرضه محصولات خارج از استاندارد رنج می برد و حوادث بسیاری از جمله آتش سوزی بدلیل استفاده از سیم و کابل نامرغوب در کشور رخ می دهد ، اهمیت وجود این مرکز به عنوان ارائه کالای خوب بسیار نمایان میشود.

جهت مشاهده سایر محصولات سیم و کابل به صفحه اصلی سیم و کابل مراجعه کنید.

نظرات بسته شده است.