قاب مینیاتوری و جعبه فیوز

دسته بندی
دسته‌بندی نشده

برند آلانور

        کشور سازنده: ایران

 • جعبه فیوز ۲ تایی ریل فلزی با ترمینال
 • جعبه فیوز ۲ تایی ریل فلزی با ترمینال برنجی 
 • جعبه جا فیوز تک فاز ۲ تایی روکار
 • جعبه جا فیوز سه فاز ۴ تایی روکار 
 • جعبه  فیوز ۶ تایی ریل فلزی با ترمینال 
 • جعبه فیوز ۶ تایی ریل فلزی با ترمینال برنجی 
 • جعبه فیوز ۶ تایی روکار ریل فلزی با ترمینال 
 • جعبه فیوز ۸ تایی ریل فلزی با ترمینال
 • جعبه فیوز ۸ تایی ریل فلزی با ترمینال برنجی 
 • جبعبه فیوز ۸ تایی روکار ریل فلزی با ترمینال 
 • جعبه فیوز ۱۲ تایی ریل فلزی با ترمینال 
 • جعبه فیوز۱۲تایی ریل فلزی با ترمینال برنجی
 • جعبه فیوز ۱۶ تایی ریل فلزی با ترمینال 
 • جعبه فیوز۱۶تایی ریل فلزی با ترمینال برنجی آلانور
 • جعبه فیوز۲۴تایی ریل فلزی با ترمینال
 • جعبه فیوز۲۴تایی ریل فلزی با ترمینال برنجی 

برند ویکو

     کشور سازنده: ترکیه

 • جعبه مینیاتوری ۲ فیوز 
 • جعبه مینیاتوری ۴ فیوز 
 • جعبه مینیاتوری ۶ فیوز 
 • جعبه مینیاتوری ۸ فیوز 
 • جعبه مینیاتوری ۱۲ فیوز 
 • جعبه مینیاتوری ۱۶ فیوز 
 • جعبه مینیاتوری ۱۸ فیوز 
 • جعبه مینیاتوری ۲۴ فیوز 
 • جعبه مینیاتوری ۳۶ فیوز 
 • جعبه مینیاتوری۲فیوز روکار 
 • جعبه مینیاتوری۴فیوز روکار 
 • جعبه مینیاتوری۶فیوز روکار 
 • جعبه مینیاتوری۸فیوز روکار 
 • جعبه مینیاتوری۱۲ فیوز
 • جعبه مینیاتوری۱۶ فیوز
 • جعبه مینیاتوری۱۸ فیوز
 • جعبه مینیاتوری۲۴ فیوز
 • جعبه مینیاتوری۳۶ فیوز

 

برند مونو

        کشور سازنده: ترکیه

 • قاب مینیاتوری۶ فیوز توکار
 • قاب مینیاتوری۸ فیوز توکار 
 • قاب مینیاتوری۱۲فیوز توکار
 • قاب مینیاتوری۱۶فیوز توکار
 • قاب مینیاتوری۲۴فیوز توکار
 • قاب مینیاتوری۳۶فیوز توکار
 • قاب مینیاتوری۶فیوز روکار
 • قاب مینیاتوری۸فیوز روکار
 • قاب مینیاتوری۱۲فیوز روکار
 • قاب مینیاتوری۱۶فیوز روکار
 • قاب مینیاتوری۲۴فیوز روکار
 • قاب مینیاتوری۳۶فیوز روکار

 

برند ویسیج

       کشور سازنده : ترکیه

 • قاب مینیاتوری ۶ فیوز روکار
 • قاب مینیاتوری ۹ فیوز روکار
 • قاب مینیاتوری۱۲فیوز روکار
 • قاب مینیاتوری۱۶فیوز روکار
 • قاب مینیاتوری۲۴فیوز روکار
 • قاب مینیاتوری۱۶فیوز روکار
 • قاب مینیاتوری ۶ فیوز توکار
 • قاب مینیاتوری ۹ فیوز توکار
 • قاب مینیاتوری۱۲فیوز توکار
 • قاب مینیاتوری۱۶فیوز توکار
 • قاب مینیاتوری۲۴فیوز توکار
 • قاب مینیاتوری۳۶فیوز توکار

برند برق سارو

      کشور سازنده: ایران

 • جعبه مینیاتوری ۶ فیوز
 • جعبه مینیاتوری ۸ فیوز
 • جعبه مینیاتوری ۱۲ فیوز
 • جعبه مینیاتوری ۲۴ فیوز

 

برند شایلین

      کشور سازنده : ایران

 • جعبه مینیاتوری ۸ فیوز
 • جعبه مینیاتوری۱۲ فیوز
 • جعبه مینیاتوری ۱۶ فیوز

 

برند ترک الکترونیک

     کشور سازنده: ایران

 • جعبه مینیاتوری ۶ تایی
 • جعبه مینیاتوری ۸ تایی 
 • جعبه مینیاتوری ۱۲تایی

نظرات بسته شده است.