روشنایی

نکات مهم در مورد سیستم های روشنایی

درساختمان‌های اداری، ۳۰ تا ۵۰ درصد برق برای فراهم کردن روشنایی، مصرف می شود. علاوه بر این، گرمای تولید شده بوسیله سیستم های روشنایی،جزء بارهای حرارتی اضافی است که لازم…

نورپردازی

روانشناسی نور و کاربرد آن در نورپردازی

  مقدمهیکی از جنبه‌های مهمی که در طراحی روشنایی و نورپردازی در محیط‌های داخلی و فضاهای بیرونی بایستی مورد توجه قرار گیرد، توجه به روانشناسی نور است. روانشناسی نور و…

نورپردازی نما

نورپردازی نمای ساختمان

 نمای ساختمان اولین چیزی هست که ساختمان شما را نشان می دهد و هر فردی که عبور می کند از روی طراحی روشنایی نمای ساختمان متوجه سطح ساختمان و زیبایی آن می…