سیم زرکابل کرمان

دسته بندی
دسته‌بندی نشده

سیم دولا تلفنی ۰.۵*۲ زرکابل کرمان

نوع سیم و کابل:سیم مفتولی

سیم دولا تلفنی ۰.۶*۲ زرکابل کرمان

نوع سیم و کابل:سیم مفتولی

سیم نایلونی یا دو رشته۰.۵*۲ زرکابل کرمان

نوع سیم و کابل:سیم نایلونی

سیم نایلونی یا دو رشته ۰.۷۵*۲ زرکابل کرمان

نوع سیم و کابل:سیم نایلونی

سیم نایلونی یا دو رشته۱*۲ زرکابل کرمان

نوع سیم و کابل:سیم نایلونی

سیم نایلونی یا دو رشته۱.۵*۲ زرکابل کرمان

نوع سیم و کابل:سیم نایلونی

سیم نایلونی یا دو رشته۲.۵*۲ زرکابل کرمان

نوع سیم و کابل:سیم نایلونی

نظرات بسته شده است.