لوازم چاه ارت

دسته بندی

لوازم چاه ارت را برای چاه ارت استفاده میکنیم پس ابتدا باید در مورد چاه ارت صحبت کنیم. چاه ارت، چاه عمیقی است که در نزدیکی ساختمان به صورت عمقی حفر میشود و طبق اصول و تجهیزاتی که در آن باید رعایت شود، اضافه ولتاژ وارد آمده را به زمین متصل می‌کند.

جهت مطالعه بیشتر در مورد لوازم چاه ارت روی این قسمت کلیک کنید.

شینه مسی نول و ارت:

 • سایز ۳*۱۵ میلیمتر
 • سایز ۳*۲۰میلیمتر
 • سایز ۵*۲۰ میلیمتر
 • سایز ۱۰*۲۰ میلیمتر
 • سایز ۳*۳۰ میلیمتر
 • سایز ۵*۳۰ میلیمتر
 • سایز ۱۰*۳۰ میلیمتر
 • سایز ۵*۴۰ میلیمتر
 • سایز ۱۰*۴۰ میلیمتر
 • سایز ۵*۵۰ میلیمتر
 • سایز ۱۰*۵۰ میلیمتر
 • سایز ۱۰*۶۰ میلیمتر
 • سایز ۱۰*۸۰ میلیمتر
 • سایز ۱۰*۱۰۰میلیمتر
 • سایز ۱۰*۱۲۰میلیمتر

کلمپ مسی

 • سایز ۱۶ میلیمتر
 • سایز ۲۵ میلیمتر
 • سایز ۳۵ میلیمتر
 • سایز ۵۰ میلیمتر
 • سایز ۷۰ میلیمتر
 • سایز ۹۵ میلیمتر
 • سایز ۱۲۰ میلیمتر

کابلشو مسی

 • سایز ۳۵ میلیمتر
 • سایز ۵۰ میلیمتر
 • سایز ۷۰ میلیمتر
 • سایز ۹۵ میلیمتر
 • سایز ۱۲۰ میلیمتر 

صفحه مسی ارت شامل:

 • سایز ۳۰*۳۰ با ضخامت ۳ میلیمتر 
 • سایز ۳۰*۳۰ با ضخامت  ۵ میلمتر 
 • سایز ۴۰*۴۰ با ضخامت ۳ میلیمتر 
 • سایز ۴۰*۴۰ با ضخامت ۵ میلیمتر
 • سایز ۵۰*۵۰ با ضخامت ۳ میلیمتر 
 • سایز ۵۰*۵۰ با ضخامت  ۵ میلیمتر
 • سایز ۶۰*۶۰ با صخامت ۳ میلیمتر 
 • سایز ۶۰*۶۰ با صخامت  ۵ میلیمتر
 • سایز ۷۰*۷۰ صخامت ۳ میلیمتر 
 • سایز ۷۰*۷۰ با صخامت  ۵ میلیمتر

مواد کاهنده مقاوم زمین:

 • برند GIM، وزن ۱۵ کیلوگرم

 

 • برند GEM، وزن ۱۵ کیلوگرم

 

 • برند GRM ،وزن ۱۵ کیلو گرم

 

 • برند LOM، وزن ۱۵ کیلوگرم

 

 •  بنتونیت اکتیودار والی، برند والی، وزن ۳۰ کیلوگرم

 

 • بنتونیت میکرونیزه ۳۰ کیلویی، وزن ۳۰ کیلوگرم
 • میله مسی ارت ۱.۵ متر سایز ۱۴

 

 • میله مسی ارت ۱.۵ متر سایز ۱۶

 

 • میله مسی ارت ۱.۵ سایز ۲۵

سیم مسی ارت  شامل:

 • سایز ۲۵
 • سایز ۳۵
 • سایز ۵۰
 • سایز ۷۰
 • سایز ۹۵
 • سایز ۱۲۰
 • سایز ۱۲۵
 • سایز ۱۵۰
 • سایز ۱۸۵
 •  سایز ۲۴۰
 • سیم مسی ارت نمره ۵۰ -۷لایه
 •  سیم مسی ارت نمره ۵۰-۱۹ لایه 
 • جوش سیم به صفحه مسی (جوش آرگون)

 

 • جوش سیم مسی به صفحه مسی (جوش کدولد)
 • ژل کاهنده مقاومت زمین ۱۰ لیتری

 

 • ژل کاهنده مقاومت زمین ۴ لیتری
 • دریچه چاه ارت پلی اتیلن ۳۵*۳۰  سانتیمتر با شمش و مقره)

 

 • دریچه چاه ارت بتنی ۲۵*۲۵ سانتیمتر(بدون شمش و مقره)

نظرات بسته شده است.