روشنایی

دسته بندی

روشنایی و نورپردازی ساختمان‌ها و معابر، از موارد مهم بشمار میرود. به همین دلیل، باید در طراحی روشنایی دقت شود. همچنین بحث روشنایی در معماری نیز نقش مهمی دارد. در صورت تمایل میتوانید برای مشاهده جدیدترین مدلهای روشنایی در این قسمت کلیک کنید.

نظرات بسته شده است.